Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2018
Sáng 25/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành Tư pháp. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu trực thuộc trung ương trên cả nước.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2018.

Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, dự ước đạt và vượt mức cả về 13/13 chỉ tiêu. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế có bước đột phá, quý sau cao hơn quý trước và đang trên đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của cả năm.

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 313 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua đó đã hoàn thành 279 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ (chủ yếu là nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2018), không có nhiệm vụ quá hạn. Bộ đã kịp thời trả lời 117/117 kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Quốc hội; 16/16 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Bộ, ngành Tư pháp cũng đã kịp thời hơn trong nắm bắt những bất cập, vướng mắc chuyên môn ở cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn.

Trong đó, tại các địa phương, cơ quan tư pháp, pháp chế đã tham mưu ban hành 4.111VBQPPL cấp tỉnh (tăng 75 văn bản so với năm 2016); 3.682 VBQPPL cấp huyện (giảm 38,3% so với năm 2016); 18.434 VBQPPL cấp xã (giảm khoảng 55% so với năm 2016). Kết quả này cho thấy việc thực hiện nghiêm túc các quy định về giảm số lượng văn bản ở cấp huyện, cấp xã trong Luật ban hành VBQPPL năm 2015.

Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL ngày càng được nâng cao, chú trọng vào tính đồng bộ, thống nhất và đặc biệt là tính khả thi của văn bản. Toàn ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định 9.988 dự thảo VBQPPL (giảm gần 16% so với năm 2016), trong đó Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thẩm định 932 dự thảo VBQPPL, các Sở Tư pháp thẩm định 5.088dự thảo, các Phòng Tư pháp thẩm định 3.728 dự thảo. Riêng Bộ Tư pháp đã thẩm định 240 dự thảo VBQPPL, trong đó đã bảo đảm chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thẩm định chùm nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã thẩm định 50 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ; các Sở Tư pháp thẩm định 272 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

Bộ Tư pháp đã phối hợp với Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luậttrực tuyến cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 tại 17 tỉnh, thành phố, thu hút gần 200.000 học sinh tham gia; triển khai thi tìm hiểu pháp luật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL định kỳ hằng tháng theo chủ đề. Nhiều Bộ, ngành, địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật của công dân.....

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đươc nghe các Báo cáo chuyên đề: Hướng dẫn xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật đấu giá tài sản; Tăng cường công tác xử lý văn bản trái pháp luật và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật; Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một số lĩnh vực tư pháp năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp cũng còn tồn tại một số hạn chế như:Tình trạng chậm hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn, trả lời kiến nghị của các đơn vị vẫn còn, địa phương phải xin hướng dẫn nhiều lần; có trường hợp nội dung hướng dẫn, trả lời còn chung chung; Việc kiểm tra công tác ở địa phương vẫn còn tình trạng chồng chéo về nội dung, địa bàn...

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tại một số điểm cầu trên cả nước đã tham gia tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp giúp cho công tác Tư pháp năm 2018 được triển khai đạt hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp cả nước trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ; bám sát và thực hiện tốt tinh thần xây dựng Nhà nước liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Để triển khai các nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong năm 2018, Chủ tịch nước yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi tư duy từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp; trở thành cơ quan tham mưu tốt nhất với Chính phủ, địa phương về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như chỉ đạo, điều hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị; Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Bộ Tư pháp, các địa phương tập trung triển khai tốt công tác Tư pháp trong năm 2018; tăng cường vai trò và vị thế của ngành Tư pháp trong xã hội để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà Nước và nhân dân; thời gian tới cần khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp...

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH