Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Sáng 06/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự hội nghị còn có thành viên Ban đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT) Hợp tác xã Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu trên cả nước.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

T
i đim cu Ninh Bình d hi ngh có đng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tnh y, Ch tch UBND tnh cùng các thành viên Ban Ch đo phát trin kinh tế tp th tnh, đi din mt s hp tác xã, đi din mt s Doanh nghip đin hình liên kết vi các HTX; lãnh đo s, ngành, UBND các huyn, thành ph trong tnh.

Sau hơn 04 năm triển khai Luật HTX năm 2012, KTTT với nòng cốt là HTX, bước đầu thể hiện chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, bước đầu đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào hợp tác xã toàn quốc, thể hiện trên các mặt sau:

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, về cơ bản đã được Chính phủ và các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Các địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển KTTT, HTX tại địa phương. Nhận thức về bản chất tổ chức hợp tác xã bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Xã hội nói chung và hợp tác xã nói riêng đã dần phân biệt được giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, với tổ chức xã hội và với hợp tác xã kiểu cũ. Ưu thế và vai trò của hợp tác xã đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định. - Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về KTTT, HTX được nâng cao. Nhiều kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách nhằm phát triển KTTT, HTX được ban hành phù hợp hơn với thực tế địa phương

Sau khi Luật HTX năm 2012 ban hành, số lượng HTX tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên (hiện nay số hộ nông dân tham gia HTX và hưởng lợi từ hợp tác xã chiếm khoảng 50% tổng số hộ nông dân), góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng. - Hoạt động khu vực KTTT, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Quy mô của HTX được thể hiện qua số lượng thành viên và phạm vi hoạt động của HTX;  Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều, đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, không những trong nước mà còn xuất khẩu.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số HTX có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, doanh thu cao hàng trăm tỷ đồng (như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào Lâm Đồng), HTX Evergrowth (Sóc Trăng), HTX bò sữa Tân Thông Hội (Tp Hồ Chí Minh)... Đây là những mô hình HTX kiểu mới làm ăn có hiệu quả cần được nghiên cứu, đánh giá để nhân rộng. - Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao rõ rệt. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX. Mô hình hợp tác xã kiểu mới rất phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, vừa khuyến khích kinh tế cộng đồng thành viên hợp tác xã, vừa tôn trọng và nâng cao vị thế kinh tế hộ thành viên, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại một số hạn chế như: Khu vực KTTT, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào KTTT, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số quy định còn chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc có hướng dẫn thì chưa khả thi dẫn đến khó triển khai; có chính sách hầu như chưa thực hiện được như chính sách hỗ trợ về kết cấu hạ tầng….

Đối với tỉnh Ninh Bình, việc triển khai Luật HTX được các cấp ủy chính quyền tỉnh quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 19-TT/TU và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 2020, trong đó có giải pháp hỗ trợ việc chuyển đổi, tổ chức lại các HTX theo Luật HTX năm 2012. Trong 02 năm 2015 – 2016 triển khai thực hiện Đề án thực hiện hỗ trợ các HTX trong công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, công tác tuyên truyền, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại…được triển khai thực hiện khá tốt.

Sau 04 năm thi hành Luật Hợp tác xã, tính đến ngày 31/12/2016, toàn tỉnh có 319 HTX các loại; có 37 HTX thành lập mới, 3 HTX giải thể, 16 HTX điện lực chuyển giao cho ngành điện; tổng số thành viên HTX là 251.940 thành viên, tăng 1.676 thành viên so với thời điểm 01/7/2013; tổng số lao động trong các HTX là 201.986 người, tăng 38.056 người so với thời điểm 01/7/2013; Doanh thu bình quân 01 HTX năm 2016 đạt 3.212 triệu đồng/năm (tăng 1.987 triệu đồng so với thời điểm 01/7/2013); lợi nhuận bình quân 01 HTX đạt 123 triệu đồng (tăng 78 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 30 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng so với thời điểm 01/7/2013). Số HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012 là 269/319 HTX đang hoạt động.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, các đại biểu tại một số điểm cầu đã tham gia tham luận, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp giúp cho việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Công bố Quyết định khen thưởng Huân chương lao động hạng 3 cho Vụ Hợp tác xã và Vụ Kế hoạch và Đầu tư; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Luật HTX năm 2012 góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác triển khai luật HTX năm 2012, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành cần nghiên cứu, khắc phục những bất cập các quy định trong Luật HTX 2012 để phù hợp với thực tiễn; tiếp tục triển khai tốt Luật HTX 2012, đưa luật đi sâu vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Luật HTX 2012, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành luật HTX 2012; nâng cao hiệu quả QLNN với HTX gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp, tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo để gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ninhbinh.gov.vn

 BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH