UBND tỉnh làm việc với Đoàn Kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
Ngày 01/12,  Đoàn Kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương l làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Ninh Bình.


Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình luôn xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trên cơ sở đó đã triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa– xã hội tại địa phương.

Thực hiện các văn bản của Trung ương, ngay từ những ngày đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tiến hành phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; thông qua các văn bản chỉ đạo và nội dung phát động thi đua các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Khối thi đua đã triển khai ký kết giao ước thi đua, xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát nhiệm vụ chính trị, qua đó đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cơ quan đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong đó, nổi bật là một số phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, được nhân dân, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp đồng lòng ủng hộ, đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực đảm bảo để các chương trình đầu tư thực hiện đúng kế hoạch đề ra, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm nợ xây dựng cơ bản.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, đã có 24 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 64/118 xã, bằng 54% tổng số xã (dự kiến đến tháng 12/2017 sẽ có thêm 16 xã về đích nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017 của tỉnh đề ra). Các Phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”…đều được triển khai một cách mạnh mẽ.

Công tác khen thưởng được quan tâm, chú trọng; năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tặng 142 Cờ thi đua xuất sắc, 349 danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 115 danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”. Đã trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 01 tập thể và 01 cá nhân, tặng thưởng Huân chương các loại cho 17 tập thể, 45 cá nhân; trình Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 24 tập thể; trình Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 02 cá nhân, tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 120 cá nhân…Bên cạnh đó các công tác như: Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong đó: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng, việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra, việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng ở các cấp…được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, đúng với quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất các giải pháp giúp cho công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới được triển khai thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, trong công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động cũng như tại địa phương đã được triển khai bài bản, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới rất thiết thực và hiệu quả; Ninh Bình có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu; công tác khen thưởng được quan tâm, sử dụng hình thức khen thưởng chuyên đề, đột xuất giúp khích lệ động viên kịp thời…Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ninh Bình đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ninh Bình cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, có nhiều đổi mới hơn trong thi đua; bên cạnh đó cần rà soát lại các phong trào thi đua, nhân rộng các phong trào hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó: Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tư tưởng thi đua của Bác; các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; các mô hình hay, các gương người tốt, việc tốt; trong công tác khen thưởng cần cố gắng tìm điển hình để khen, khen nhiều hơn cho nông dân và người lao động…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác về làm việc tại tỉnh Ninh Bình. UBND tỉnh Ninh Bình cũng sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn để triển khai có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của tỉnh và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH