Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Nho Quan

Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh được thành lập ngày 31/8/2017 theo Quyết định số 451/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bao gồm 10 đồng chí thành viên hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 28/11, Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Vũ Công Hoan, TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Nho Quan. Cùng đi với Đoàn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đinh Văn Tiên, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan; lãnh đạo huyện Nho Quan, Thị trấn Nho Quan và xã Đồng Phong.

Trong buổi sang, Tổ công tác đã xuống cơ sở kiểm tra thực tế tại Thị trấn Nho Quan và xã Đồng Phong huyện Nho Quan. Nội dung liên quan đến các công tác: Cải cách hành chính, thủ tục hành chính; thực hiện các Văn bản chỉ đạo điều hành; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu mại tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp huyện và xã.

Theo đó, thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh, UBND huyện Nho Quan đã xây dựng và ban hành chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Căn cứ các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trên hệ thống phần mềm QLVB (VNPT-iOffice) và các văn bản chỉ đạo điều hành khác...,ngay khi được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến lãnh đạo UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; trong quá trình thực hiện đã thường xuyên rà soát, kịp thời cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền đều được UBND huyện chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tham vấn ý kiến của các sở, ngành chức năng. Vì vậy, hầu hết các nhiệm vụ chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã được UBND huyện thực hiện đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ứng dụng công nghệ thông tin – xây dựng chính quyền điện tử của UBND huyện đã có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đồng thời ban hành các văn bản quản lý Nhà nước theo đúng thẩm quyền; các ý kiến chỉ đạo, điều hành, thông báo kết luận…của UBND thuyện, Lãnh đạo UBND huyện được công khai kịp thời trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; công tác ban hành văn bản có chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng thẩm quyền, nhanh chóng, kịp thời, chính xác, ít sai sót; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài…

Trong đó nổi bật: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 23/11/2017, UBND huyện Nho Quan nhận được 3.325 văn bản của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh, có 811 văn bản yêu cầu có văn bản trả lời, trong đó có 23 văn bản yêu cầu trả lời có trong Mục Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; trong số 23 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong Mục Chỉ đạo điều hành có 18 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn là 04, số nhiệm vụ đang chỉ đạo thực hiện (trong hạn) là 01.

Bên cạnh đó, Trung tâm Một cửa liên thông huyện thực hiện niên yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bàn tiếp công dân trên màn hình cảm ứng 253/253 thủ tục đạt 100% so với tổng số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính. UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 157/157 (đạt 100%) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 45 thủ tục được đăng tải trên Hệ thống một cửa điện tử. Số hồ sơ thủ tục thực hiện tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện tính đến ngày 15/11/2017 là 1.946 hồ sơ thuộc 14 lĩnh vực, số hồ sơ đã giải quyết là 1.859 hồ sơ (trong đó: Giải quyết trước hạn và đúng hạn là 1859, quá hạn là 0 và số hồ sơ đang giải quyết là 87); số hồ sơ thực hiện tại UBND cấp xã: Hồ sơ mới tiếp nhận là 7.176, số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 6.980, hồ sơ đang giải quyết là 196, hồ sơ quá hạn là 0.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Công Hoan, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà huyện Nho Quan đã đạt được trong chỉ đạo triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao. Đồng chí bày tỏ mong muốn lãnh đạo huyện Nho Quan từng bước khắc phục khó khăn, đồng lòng, chung sức, với sự quyết tâm cao của các cấp chính quyền huyện, đổi mới phương thức, đổi mới tư duy góp phần nâng cao chất lượng điều hành của huyện, cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao đối với người dân và doanh nghiệp. Đồng chí cho biết sẽ ghi nhận, tổng hợp ý kiến của huyện để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo kịp thời giúp UBND huyện thực hiện chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương Nho Quan nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

  

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH