Lượt xem: 1656

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 31/TB-HĐTD - Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022
Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 31/TB-HĐTD dưới đây:


1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH