Lượt xem: 1552

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTD - Thông báo Kết quả chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 23/TB-HĐTD dưới đây:


1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH