Lượt xem: 1114

Sở Công Thương Ninh Bình: Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp qua số số điện thoại, email đường dây nóng vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, Lễ, Tết)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất sau đai dịch Covid-19, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình thông báo số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

Theo đó, Sở Công thương Ninh Bình sẽ tiếp nhận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết). 

Trong đó, nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận gồm:  Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, môi trường,…; khó khăn, vướng mắc trong triển khai đầu tư xây dựng dự án và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính; thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

Sở Công Thương cam kết sẽ xử lý kịp thời, nhanh chóng các kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền/hoặc tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Danh sách cán bộ Sở Công thương tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị gồm:

 STT

  Họ và tên

 Chức vụ

 Số điện thoại 

 Địa chỉ hộp thư điện tử

 Hoàng Trung Kiên 

 Giám đốc 

 0913.063.489

 kienht.ct@ninh binh.gov.vn

 2

 Lê Văn Hoan

 Trưởng phòng Công nghiệp

 0913.391.347

 hoanlv.ct@ninh binh.gov.vn

 3

 Vũ Văn Hưng

 Giám đốc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

 0989.347.457

 hungvv.ct@ninhbinh.gov.vn

 

Kim Duyên

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH