Lượt xem: 2349

THÔNG BÁO: Kết quả thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 21/TB-HĐTD - Thông báo Kết quả thi vòng 2 Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Bình Năm 2022

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo số 21/TB-HĐTD dưới đây:

 

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH