Lượt xem: 1624

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp

Ngày 26/5/2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đã có buổi tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với một số doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Cùng dự buổi tiếp xúc và đối thoại có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ Ninh Bình.

Đây là kỳ đầu tiên lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện chủ trương tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp theo định kỳ để lắng nghe, trao đổi thông tin, đồng hành, hỗ trợ cùng phát triển.

Quang cảnh buổi tiếp xúc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc với doanh nghiệp

Tại buổi tiếp xúc, các doanh nghiệp đã báo cáo cụ thể tình tình hoạt động của đơn vị, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cần được các cơ quan nhà nước sớm xem xét, giải quyết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ thể là một số khó khăn, vướng mắc về việc chuyển đổi mục đích đầu tư tại khu vực mỏ núi Chẽ, xã Yên Thành, huyện Yên Mô; việc di dời trụ sở sang địa điểm mới của Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình và Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama. 

Các doanh nghiệp tham gia buổi tiếp xúc

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia buổi tiếp xúc doanh nghiệp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương luôn quan tâm, tập trung xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Đồng chí cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ Ninh Bình, Ban quản lý các khu công nghiệp luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn để được xem xét, xử lý kịp thời.

 Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận làm rõ những vướng mắc trên cơ sở thực tế và các chính sách, quy định pháp luật hiện hành để chia sẻ và tìm giải pháp giúp doanh nghiệp sớm giải quyết những khó khăn trên. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ các quy định của pháp luật tiếp tục nghiên cứu, xem xét và có phương án để xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền và có lộ trình giải quyết cụ thể, có văn bản hướng dẫn và trả lời cho doanh nghiệp biết, thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát lại các dự án chậm tiến độ và không có khả năng thực hiện để thu hồi lại mặt bằng bàn giao cho các doanh nghiệp có năng lực, có nhu cầu, tạo điều kiện cho dự án mới sớm đi vào hoạt động.

Thông qua hội nghị, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp với phương châm “Chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp” để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển triển kinh tế - xã hội.

Bắt đầu từ tháng 5/2022, định kỳ vào thứ 5, tuần cuối cùng của tháng, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với các doanh nghiệp để lắng nghe các phản ánh, kiến nghị đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp với quan điểm nhất quán là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật, không làm trái, làm sai. Chủ trương này được thông tin chính thức, công khai đến các doanh nghiệp trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH