Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 06/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ Tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chỉ trì hội nghị.

Dự buổi làm việc có đồng chí: Bùi Mai Hoa,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Phương, TUV, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2016.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việctoàn cảnh hội nghị

Trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh Ninh Bình đã ban hành 21 văn bản để chỉ đạo và hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Các văn bản đã ban hành để chỉ đạo và hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016 đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật về vốn vay nước ngoài cũng như các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng như: Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công, luật xây dựng, Luật đầu tư công, Luật bảo vệ môi trường… Các văn bản đã ban hành kịp thời, cụ thể hóa được các nội dung, công việc cần triển khai thực hiện để quản l‎ý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh, sát với thực tiễn dự án. Đồng thời giúp các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan liên quan có căn cứ, cơ sở để tham mưu giải quyết, xử lý công việc liên quan đến quản l‎ý, sử dụng vốn vay nước ngoài.

Tổng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã giải ngân trong giai đoạn 2011-2016 gần 1.700 triệu đồng. Lũy kế giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi tính từ đầu dự án đến 31/12/2016 là trên 2 tỷ đồng, đạt 89,19% so với tổng vốn tài trợ của 10 dự án nêu trên. Các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2011-2016 là các dự án trong các lĩnh vực: Hạ tầng đô thị, y tế, xử l‎ý môi trường, nguồn nước, giao thông nông thôn. Đây là các dự án hạ tầng quan trọng thiết yếu, có tính an sinh xã hội cao, ảnh hưởng trực tiếp và góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Trong số 10 dự án sử dụng vốn nước ngoài trong giai đoạn 2011-2016 thì có tới 07 dự án áp dụng cơ chế tài chính được Ngân sách Trung ương cấp phát toàn bộ vốn nước ngoài. Chỉ có 03 dự án thực hiện cơ chế vay lại với tính ưu đãi cao. Các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài đều có gói thầu thực hiện công tác kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, các nhà tài trợ cũng đều có hoặc thuê cơ quan kiểm toán riêng để kiểm toán dự án trước khi quyết toán hoàn thành. Đồng thời, định kỳ, các nhà tài trợ và cơ quan chủ quản dự án đều thực hiện theo dõi, giám sát định kỳ nên các dự án đều có tính minh bạch, công khai, thực hiện đúng quy định, quy trình. Một số dự án đã được thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước làm việc kiểm tra nên công tác quản lýy, sử dụng vốn nước ngoài đi vào nền nếp, triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao uy tín với nhà tài trợ.

Tại buổi làm việc các đại biểu tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trên các lĩnh vực nhất là việc nâng cấp xây dựng hệ thống nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường, mua sắm trang thiết bị y tế. Nhấn mạnh đến việc quản ly, sử dụng vốn khả năng trả nợ vốn một số dự án; việc giải ngân vốn xây dựng nâng cấp đường 5 xã Gia Lâm, Gia Sơn, Xích Thổ, Phú Sơn và Thạch Bình huyện Nho Quan. Việc hoàn thiện hệ thống, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các ngành, địa phương đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện các dự án đa số các dự án đều hoàn thành đúng tiến độ được phê duyệt. Cơ bản thực hiện được cam kết khi thực hiện các quy định trong quá trình thực hiện dự án trong các hạng mục công trình hoàn thành xong đều từng bước đưa vào vận hành sử dụng đáp ứng nhu cầu của nhân dân về cơ bản các dự án đều tiết kiệm chi phí đầu tư và có phần kết dư do vậy đa phần đã có một số dự án được triển khai tiếp theo sau đó trên cơ sở kết dư của các dự án trước. Do vậy Chính phủ các bộ ngành trung ương và các nhà tài trợ cho phép tỉnh tiếp tục sử dụng các vốn kết dư để mở rộng phạm vi dự án nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ hiệp định đã được kí kết. Về cơ bản các dự án cũng đã có hiệu quả tuy nhiên hiệu quả của mỗi dự án tuỳ mức độ khác nhau nhưng về đánh giá tổng quan việc thực hiện vốn ODA trên địa bàn tỉnh ta có hiệu quả nhiều dự án hiệu quả cao góp phần vào thúc đẩy kinh tế - xã hội nhất là đáp ứng về yêu cầu an sinh xã hội.

Ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH