Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh Ninh Bình lần thứ 9, năm 2018
Chiều 05/3, Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9, năm 2018 tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị xét, đề nghị Hội đồng cấp trên xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú". Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9, năm 2018 chủ trì cuộc họp. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên trong Hội đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao trình bày Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch xét tặng; trong đó có 02 hồ sơ danh sách trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét, gồm: 01 hồ sơ của ông Nguyễn Văn Thập, NSƯT, Giám đốc Nhà hát chèo Ninh Bình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 01 hồ sơ của ông Phạm Quốc Nha, Nhạc công Nhà hát chèo Ninh Bình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, 2 nghệ sĩ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và “Nghệ sĩ ưu tú” của tỉnh Ninh Bình đã thảo luận, đánh giá chất lượng cũng như các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định của các nghệ sĩ trong sự nghiệp để xem xét vinh danh đúng đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét một cách dân chủ, công khai, minh bạch và công tâm, hồ sơ của ông Nguyễn Văn Thập, NSƯT, Giám đốc Nhà hát chèo Ninh Bình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn nên không đưa vào bỏ phiếu.

 Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín thông qua hồ sơ của ông Phạm Quốc Nha. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí thông qua hồ sơ của ông Phạm Quốc Nha, Nhạc công Nhà hát chèo Ninh Bình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ thuật; là sự tôn vinh cống hiến của các nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật lâu dài; việc xét tặng cần đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Đối với hồ sơ của ông Nguyễn Văn Thập do chưa đủ tiêu chuẩn nên tạm thời để lại hồ sơ.

Đối với hồ sơ của ông Phạm Quốc Nha, sau khi Hội đồng cấp tỉnh xem xét thông qua cơ bản đã đầy đủ các tiêu chuẩn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn yêu cầu Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Sở Văn hóa - Thể thao hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, để trình Hội đồng cấp Trung ương.

Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH