Hội LHPN tỉnh Ninh Bình với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng Nông thôn mới

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân quan tâm, hưởng ứng tích cực và đã đạt được những kết quả rõ nét, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, đặc biệt là góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2016, CVĐ đã được Chính phủ đưa vào chương trình MTQG xây dựng NTM, với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đó là điều kiện thuận lợi để các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện có hiệu quả hơn CVĐ. Năm 2017, để nội dung CVĐ phù hợp hơn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã bổ sung, sửa đổi nội dung một số tiêu chí. Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện CVĐ một cách bài bản, hiệu quả.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, công văn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 và triển khai thực hiện trong hệ thống Hội. Chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Giao chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội phải đăng ký với cấp ủy cùng cấp ít nhất 01 mô hình, phần việc góp phần xây dựng NTM, trong đó tập trung thực hiện tiêu chí  “3 sạch”

(Ăn sạch, uống sạch, ở sạch) và tiêu chí “Gia đình không nghèo” (theo tiêu chí đa chiều), “Gia đình không có bạo lực” “Gia đình không có thành viên phạm tội và TNXH”. Giao cho các Ban chuyên môn của tỉnh Hội trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các huyện/thành phố thực hiện CVĐ theo kế hoạch đề ra, khuyến khích có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương.

Trong quá trình thực hiện, Hội LHPN tỉnh đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ngành liên quan như: Văn phòng điều phối xây dựng NTM, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh...để tổ chức các hoạt động cung cấp kiến thức, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống TNXH....

Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham mưu để cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể vào cuộc, tập trung các nguồn lực của địa phương cùng với Hội PN thực hiện hiệu quả CVĐ. Đồng thời phát huy nội lực của hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng NTM với vai trò là chủ thể, là lực lượng đông đảo và quan trọng trong thực hiện các tiêu chí CVĐ và tiêu chí xây dựng NTM.  Nổi bật là: Các cấp Hội trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai tới cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới;  Giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức rõ việc phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện hiệu quả các tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” sẽ góp phần tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM tại địa phương.

Việc phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí “3 sạch” thông qua việc tham gia các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình, hưởng ứngNgày thứ 7 sạch”, trồng cây xanh...vận động 4.350 hộ xây dựng và sử dụng công trình vệ sinh nước sạch. Các cấp Hội xây dựng và nhân rộng mô hình ”Bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, ”Gia đình hạn chế sử dụng túi nilon” ”Hố rác tự phân hủy tại gia đình”... đặc biệt xây dựng mô hình “Đường hoa phụ nữ” với tổng chiều dài 42 km. Có thể nói, đây là mô hình nổi bật, được chị em hội viên, phụ nữ rất tâm đắc và đang nhân rộng tại hầu hết các xã/phường/ thị trấn, góp phần làm cho cảnh quan làng quê thêm xanh, sạch, đẹp. Mô hình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhân dân đánh giá cao. Với những thành tích của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh trong việc bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được Bộ Tài nguyên và môi trường trao tặng Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2017.

Bên cạnh hoạt động bảo vệ môi trường, các cấp Hội trong tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo và làm giàu chính đáng, thực hiệt hiệu quả tiêu chí “Gia đình không nghèo”, góp phần thực hiện tiêu chí XD NTM số 10 (về Hộ nghèo), số 11 (về Thu nhập). Các cấp Hội tăng cường phối hợp với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNo &PTNT khai thác trên 2 nghìn tỷ đồng cho 89 nghìn lượt người vay, trong đó có 28 nghìn phụ nữ nghèo. Quỹ Quay vòng hỗ trợ phụ nữ tỉnh và Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển tỉnh đã tập trung nguồn vốn cho các xã đăng ký về đích NTM năm 2017; Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp và Sở Lao động TBXH tổ chức 44 lớp dạy nghề cho 2.095 học viên, giới thiệu tạo việc làm cho 2.584 phụ nữ, trong đó Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 03 lớp dạy nghề đan cói, đan bèo và giải quyết việc làm sau học nghề cho 90 hội viên, phụ nữ của xã Ninh Hòa, Hoa Lư (Hội PN tỉnh phụ trách theo QĐ 140), hiện nay, địa phương đang duy trì nghề khá tốt, tạo thêm thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo. Đặc biệt, Hội đã bước đầu triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong năm đã thành lập 01 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, 09 mô hình phụ nữ liên kết sản xuất thực phẩm an toàn, góp phần phát triển hàng hóa theo hướng sản xuất sạch, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh và các huyện đã vận động các nguồn lực, hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo xây dựng, sửa chữa 18 mái ấm tình thương với tổng số tiền 1,72 tỷ đồng, giúp 265 hộ phụ nữ thoát nghèo.

Để góp phần thực hiện các tiêu chí số 14,15,16 về Giáo dục, Y tế, Văn hóa, các cấp Hội trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh các hoạt động Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, thông qua việc thực hiện tiêu chí “Gia đình không có bạo lực”, “Gia đình không có thành viên phạm tội và TNXH”. Hội PN tỉnh đã chỉ đạo điểm để nhân diện tại 8/8 huyện, thành phố Diễn đàn Hãy lên tiếng và hành động để xóa bỏ bạo lực gia đình”, "Góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân và tư vấn tiền hôn nhân”, giao lưu ”Là con gái thật tuyệt”... Tập trung tuyên truyền, tư vấn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em khi bị xâm hại.  Đặc biệt quan tâm giáo dục trẻ em tuổi vị thành niên, ngăn hặn kịp thời nguy cơ phạm tội và tệ nạn xã hội.

Trong năm 2018, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh việc thực hiện CVĐ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới với những chỉ tiêu cụ thể: Mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, xây dựng ít nhất 1 km ”Đường hoa phụ nữ”, xây dựng 01 mô hình thu gom rác thải, giúp 01 thanh, thiếu niên hư, chậm tiến tiến bộ.

 Ninhbinh.gov.vn (Tổng hợp)

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH