Lượt xem: 190

Ninh Bình: đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới bưu chính, viễn thông sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, thiết lập hạ tầng viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chính xác, an toàn, kịp thời phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước, trong và sau các Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; ngày 04/7/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 754/STTTT-CNBCVT về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính ưu tiên chuyển, phát các công văn, tài liệu, công điện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và ngược lại để phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; phối hợp, hướng dẫn các cá nhân, đơn vị có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, thí sinh) sử dụng các dịch vụ bưu chính phù hợp để chuyển phát giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh; đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học của thí sinh... Xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên; bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để sẵn sàng nhận, chuyển phát kịp thời công văn, tài liệu phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, chủ động kiểm tra, rà soát lại mạng lưới viễn thông, tổ chức sắp xếp hợp lý đảm bảo đủ kênh, luồng thông tin và có phương án dự phòng cho các hướng liên lạc quan trọng hoặc có lưu lượng lớn, có biện pháp phân tải đảm bảo lưu lượng; tổ chức rà soát, kiểm tra đo thử, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị, đường truyền bảo đảm cho mạng lưới hoạt động thông suốt; xây dựng các phương án ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn; phân công trực lãnh đạo, thường trực điều hành thông tin, bố trí lực lượng thường trực xử lý thông tin đảm bảo 24/24 giờ, kịp thời ứng phó với các tình huống khi có sự cố nghẽn mạng, gián đoạn thông tin, liên lạc; triển khai hỗ trợ và ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cùng địa bàn khi cần thiết để đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Sở GD&ĐT trong việc đảm bảo, đường truyền Internet thông suốt giữa Ban chỉ đạo thi với Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, các cơ sở giáo dục, các điểm thi trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin; tổ chức các đội ứng cứu thông tin và tổ chức trực ứng cứu thông tin để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên địa bàn tỉnh.

CTV Nguyễn thuỷ

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH