Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm
Ngày 11/7, tại LĐLĐ tỉnh, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ phối hợp 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thế Minh

6 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo đã phối hợp, tổ chức thực hiện 5/5 nhiệm vụ chung. Nổi bật là tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ LLVT, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "dân vận khéo", "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình tôn giáo, dư luận xã hội, tâm tư, tình cảm, đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo; phối hợp chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong đợt lũ tiểu mãn tại Nho Quan, Gia Viễn...

Ngoài ra, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cấp uỷ, chính quyền các xã đặc thù, tổ chức công bố, triển khai thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhiều nội dung công tác khác.

Kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các hiện vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh và địa phương, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hôi, củng cố quốc phòng...

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ phối hợp trọng tâm 6 tháng cuối năm:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 70 năm thành lập công đoàn Ninh Bình, các ngày lễ của đất nước, địa phương.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 140; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", "chung sức xây dựng nông thôn mới".

Ban chỉ đạo tỉnh phối hợp tham mưu cho Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập quốc phòng an ninh; thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tổ chức kiểm tra, khảo sát chương trình phối hợp hoạt động đối với Ban chỉ đạo huyện Nho Quan, thành phố Ninh Bình...

Đào Duy-Thế Minh


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH