Tổng giá trị sản xuất năm 2017 toàn tỉnh ước đạt gần 40.278,9 tỷ đồng
Tính theo giá so sánh 2010, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010- Giá cơ bản) năm 2017 toàn tỉnh ước đạt gần 40.278,9 tỷ đồng, tăng 25,05% so với thực hiện năm 2016. Trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ đạt 283,4 tỷ đồng, tăng 32,5%; công nghiệp chế biến đạt 39.043,3 tỷ đồng, tăng 25,19%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt gần 732,5 tỷ đồng, tăng 12,7%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 219,6 tỷ đồng, tăng 37,68%.

Các sản phẩm công nghiệp năm 2017 có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước là: Dứa đóng hộp đạt gần 15,2  nghìn tấn, tăng 71,3%; phân đạm đạt 271,4 nghìn tấn, tăng 88,0%; phân lân nung chảy đạt 150,9 nghìn tấn, tăng 33,3%; phân hỗn hợp NPK đạt 111,9 nghìn tấn, tăng 14,8%;  kính xây dựng đạt 101,3 nghìn tấn, tăng 30,2%; cấu kiện tháp, cột bằng sắt, thép đạt 33,1 nghìn tấn, tăng 14,0%; linh kiện điện tử đạt 195,7 triệu cái, tăng 35,2%; modul camera đạt 85,9 triệu sản phẩm, tăng 43,1%; tai nghe điện thoại đạt 57,1 triệu cái, tăng 85,4%; kính máy ảnh đạt 4.011,8 nghìn cái, tăng 2,5%; xe ô tô 5-14 chỗ đạt 16.372 chiếc, gấp gần 2,4 lần; đồ chơi hình con vật đạt 12.134  nghìn con, tăng 21,8%; cần gạt nước ô tô đạt 7.343 nghìn cái, tăng 15,5%; nước máy thương phẩm đạt gần 19,2 triệu m3, tăng 19,6%; điện sản xuất đạt 424 Tr.kwh, tăng 12,1%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút là: Dưa chuột đóng hộp đạt 87 tấn, giảm 13,2%; nước quả, nước rau ép 1.331,0 nghìn lít, giảm 29,5%; mì cuộn đạt 473 tấn, giảm 46,9%; thức ăn gia súc đạt 5,1 nghìn tấn, giảm 77,3%; giày, dép vải đạt 16,7 triệu đôi, giảm 16,0%; Gạch xây bằng đất nung đạt 188,3 triệu viên, giảm 29,3%; xi măng và clanhke đạt 10.659,2 nghìn tấn, giảm 4,2%...

Ninhbinh.gov.vnBẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH