Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 08/3/2018 đến 19/3/2018)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc LĐ UB LĐVP Bộ phận
THỨ HAI  12/3/2018 Sáng - 8h, Họp Hội đồng biên niên cuốn sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh   CVP VP6
- Làm việc tại cơ quan PCT Phụng, PCT Thạch    
Chiều        
THỨ BA  13/3/2018 Sáng - HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Dự kiến)      
- Làm việc tại cơ quan PCT Thạch    
- 9h, Công bố Quyết định kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2017 PCT Phụng PVP Riện VP5
Chiều        
THỨ TƯ 14/3/2018 Sáng - 8h, Phiên tiếp công dân do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì PCT Phụng PVP Nguyên VP10
- HN nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến)      
Chiều - 14h, Họp về xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, tại Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch PCT Phụng PVP Riện VP5
- Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ nghỉ hưu trong quý I/2018 (Dự kiến)      
- 14h, Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh      
THỨ NĂM 15/3/2018 Sáng -8h, Giao ban UBND tỉnh      
Chiều        
THỨ SÁU  16/3/2018 Sáng - 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch CVP VP2
- 9h, Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Văn phòng UNESCO Hà Nội     VP9
Chiều        
THỨ BẢY  17/3/2018 Sáng - 7h30,Lễ công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2017, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ xã Văn Hải PCT Phụng PVP Riện VP3
Chiều - 20h, Lễ hội Hoa ban tỉnh Điện biên     VP6
CHỦ NHẬT  18/3/2018 Sáng - HN tổng kết hoạt động của cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2017 (02 ngày)     VP7
Chiều        

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH