Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 04/3/2018 đến 12/3/2018)
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc LĐ UB LĐVP Bộ phận
THỨ HAI  05/3/2018 Sáng - Sinh hoạt Chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần      
- 7h30, Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Nho Quan   CVP VP2
- 7h30, Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Kim Sơn PCT Phụng   VP7
- 7h30, Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại thành phố Tam Điệp PCT Thìn   VP7
- 7h30, Dự Lễ giao nhận quân năm 2018 tại huyện Gia Viễn PCT Thạch   VP7
Chiều - 14h, Làm việc tại Cục Thuế tỉnh Chủ tịch    PCT Phụng PVP Riện VP5
- 14h, HN Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ND, NSUT tỉnh Ninh Bình PCT Thìn PVP Ngọc VP6
THỨ BA  06/3/2018 Sáng - 8h, HN làm việc với đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016 PCT Phụng PVP Tân VP4
Chiều - Làm việc tại cơ quan PCT Thìn    PCT Thạch    
- HN triển khai KH số 16 về việc chuẩn bị HN VP ĐPNTM toàn quốc PCT Phụng PVP Riện VP3
THỨ TƯ 07/3/2018 Sáng - Phiên tiếp công dân do VP UBND tỉnh chủ trì   PVP Nguyên VP10
- Họp tiểu  ban nội dung tuyên truyền 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt ( Dự kiến) PCT Thìn PVP Ngọc VP6
- Làm việc tại cơ quan PCT Phụng PCT Thạch    
Chiều - Làm việc tại cơ quan PCT Thìn    
- 14h, Làm việc với Bộ GTVT về Dự án Cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn PCT Thạch PVP Tân VP4
- 13h30, HN tổng kết thí điểm tái cơ cấu Nông nghiệp cấp xã tại xã Khánh Thành PCT Phụng PVP Riện VP3
THỨ NĂM 08/3/2018 Sáng - 7h30 Giao ban UBND tỉnh      
- Bộ tư lệnh Quân Khu 3 mời dự HN triển khai công tác quân sự Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2018, tại Hải Phòng  Chủ tịch PVP Nguyên VP2
Chiều - 14h, Hội nghị Tiểu ban Lễ tân, hậu cần, khen thưởng 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt      
- 14h, Ban Tổ chức TU mời dự bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị, tại Trường chính trị tỉnh      
THỨ SÁU  09/3/2018 Sáng - Làm việc tại cơ quan PCT Phụng    
Chiều - 15h, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch CVP VP2
Tối - 19h30, Lễ mừng công đón nhận danh hiệu Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ có sáu điều dạy CAND, tại Công an tỉnh Chủ tịch,    các PCT PVP Nguyên VP7
THỨ BẢY  10/3/2018 Sáng        
Chiều - Đón tiếp đoàn UBND tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí PCT Thường trực làm trưởng đoàn     VP1
CHỦ NHẬT  11/3/2018 Sáng - 8h, Hội đồng hương Ninh Bình tại tỉnh Hà Nam mời dự Họp mặt đầu Xuân      
Chiều        

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH