Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 26/02/2018 đến 04/3/2018)

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

THỨ SÁU  23/02/2018

Sáng

- 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

- Làm việc với Hội lịch sử Việt Nam

Chiều

- 14h, Họp Ban tổ chức lễ kỷ niệm 1050 thành lập nhà nước Đại Cồ Việt

-17h, Quân đoàn 1 mời dự chia tay lãnh đạo chuyển công tác

THỨ BẢY  24/02/2018

Sáng

- Tiếp đoàn Hữu nghị Việt Nam - Italia

Chiều

 

CHỦ NHẬT  25/02/2018

Sáng

 

Chiều

 

THỨ HAI  26/02/2018

Sáng

- 8h, Thăm tặng quà nhân ngày thuốc VN

Chiều

 

THỨ BA  27/02/2018

Sáng

- 8h, Họp HĐ thẩm định Quy hoạch Du lịch

Chiều

 

THỨ TƯ 28/02/2018

Sáng

- 8h, Phiên tiếp dân do Thanh tra tỉnh chủ trì

Chiều

 

THỨ NĂM 01/03/2018

Sáng

- 8h, Giao ban UBND tỉnh

Chiều

 

THỨ SÁU  02/3/2018

Sáng

- 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chiều

 

THỨ BẢY  03/3/2018

Sáng

 

Chiều

 

CHỦ NHẬT  04/3/2018

Sáng

 

Chiều

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH