Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 19/02/2018 đến 25/02/2018)

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công việc

LĐ UB

LĐVP

Bộ phận

THỨ HAI  19/02/2018 (MÙNG 4) 

Sáng

- Trực tết Nguyên đán

PCT Thìn

PVP Ngọc

 

Chiều

 

 

THỨ BA  20/02/2018 (MÙNG 5) 

Sáng

- Trực tết Nguyên đán

PCT Thạch

PVP Tân

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

THỨ TƯ 21/02/2018

Sáng

- 8h, Lễ  phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất, tại TP Ninh Bình, Tp Tam Điệp, huyện Kim Sơn, huyện Nho Quan

Chủ tịch,  các PCT

 

VP3,4,5,6

 - 8h, Phiên tiếp công dân do Thường trực HĐND tỉnh  chủ trì

 

PVP Nguyên

VP10

Chiều

 

 

 

 

THỨ NĂM 22/02/2018

Sáng

- 8h, giao ban UBND tỉnh

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

THỨ SÁU  23/02/2018

Sáng

- 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

THỨ BẢY  24/02/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

CHỦ NHẬT  25/02/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH