Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 08/01/2018 đến 15/01/2018)
 
Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc LĐ UB LĐVP Bộ phận
THỨ SÁU  05/01/2018 Sáng - 7h30, HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy      
- 8h, HN triển khai Kế hoạch, công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc VNPT Ninh Bình PCT Thìn PVP Ngọc VP6
Chiều - 13h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch CVP VP2
- 14h, Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2017; giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 PCT Phụng PVP Riện VP5
- 14h, Tổng kết công tác ngành Công thương  PCT Thạch PVP Tân VP5
THỨ BẢY  06/01/2018 Sáng - 8h, Viện Kiểm sát tổ chức HN tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018   PVP Nguyên VP7
- 7h30, Lễ công nhận xã Xích Thổ đạt chuẩn NTM     VP3
- 7h30, HN công nhận xã Khánh Lợi đạt chuẩn NTM     VP3
Chiều        
CHỦ NHẬT  07/01/2018 Sáng        
Chiều        
THỨ HAI  08/01/2018     Sáng - 7h30, Chào cờ sinh hoạt Chính trị       
- 8h, HN giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018       
- 8h, HN trực tuyến Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước tỉnh PCT Phụng PVP Riện VP5
Chiều - 13h30, HN UBND tỉnh tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 Chủ tịch, Các PCT CPVP Các VP
THỨ BA  09/01/2018     Sáng - 8h, Tổng kết công tác sở Tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018     VP7
Chiều - 14h, HN Tổng kết rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV Chủ tịch    
- 14h, HN bàn về giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Ninh Bình PCT Phụng PVP Riện VP5
- 14h, Tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tại Sở Thông tin và Truyền thông PCT Thìn PVP Ngọc VP6
THỨ TƯ 10/01/2018     Sáng - 8h, Phiên tiếp công dân do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì PCT Thạch PVP Nguyên VP10
- 8h, Ban Dân vận Trung ương mời Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018     VP6
- 8h, Lễ Tổng kết Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VIII, Phát động Hội thi lần thứ IX (2018-2019), Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh. PCT Thìn PVP Ngọc VP6
Chiều - 14h, HN bàn về Đề án chuyển đổi mô hình Du lịch Vân Long PCT Phụng PVP Riện VP5
THỨ NĂM 11/01/2018     Sáng - 8h, Giao ban UBND tỉnh Chủ tịch, các PCT    
- 8h, HN Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 tại Hà Nội     VP5,6
- HN tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Dự kiến)      
Chiều - 14h, HN tổng kết Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh năm 2017 (Dự kiến)      
- 13h30, HN trực tuyến đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo   PVP Nguyên VP7
THỨ SÁU  12/01/2018     Sáng - 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch CVP VP2
       
Chiều        
THỨ BẢY  13/01/2018     Sáng        
Chiều        
CHỦ NHẬT  14/01/2018     Sáng        
Chiều        BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH