Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 01/01/2018 đến 07/01/2018)

Th, ngày

Buổi

Nội dung công việc

LĐ UB

LĐVP

Bộ phận

THỨ BẢY  30/12/2017

Sáng

7h30 Dự lễ công bố xã Đức Long, huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới

PCT Phụng

PVP Riện

VP3

Chiều

 

 

 

 

CHỦ NHẬT  31/12/2017

Sáng

- 7h30, Lễ công nhận xã Gia Tường đạt chuẩn Nông thôn mới

PCT Phụng

PVP Riện

VP3

THỨ HAI  01/01/2018

Sáng

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

Chiều

 

 

 

THỨ BA  02/01/2018

Sáng

- 7h30, HN tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng

Chủ tịch

PVP Nguyên

VP7

- 8h, Kiểm điểm tập thể Ban TV Thành ủy Tam Điệp

PCT Thìn

 

 

Chiều

-14h, Phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và đối thoại đối với vụ việc Bà Lý Thị Loan

PCT Phụng

PVP Nguyên

VP7

- Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh

Chủ tịch     Các PCT

CPVP

VP5,4

THỨ TƯ 03/01/2018

Sáng

- 7h30, HN triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Tỉnh ủy

Chủ tịch, các PCT

CVP

 

- 8h, Phiên tiếp công dân do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì

 

PVP Nguyên

VP10

Chiều

- 13h30, Hội ý Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch

CVP

 

THỨ NĂM 04/01/2018

Sáng

- 8h, HN trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp do Thủ tướng CP chủ trì

Chủ tịch, PCT Phụng

PVP Riện

VP3

- 8h, Họp Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

 

CPVP

 

Chiều

- Kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch, các PCT

CVP

VP7

-  Giao ban UBND tỉnh

Chủ tịch     Các PCT

CPVP

VP2

THỨ SÁU  05/01/2018

Sáng

- 7h30, HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

- 8h, HN triển khai Kế hoạch, công bố Quyết định bổ nhiệm giám đốc VNPT Ninh Bình

PCT Thìn

PVP Ngọc

VP6

Chiều

- 13h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch

CVP

VP2

THỨ BẢY  06/01/2018

Sáng

- 8h, Viện Kiểm sát tổ chức HN tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

 

PVP Nguyên

VP7

Chiều

 

 

 

 

CHỦ NHẬT  07/01/2018

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH