SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Đầu mối tiếp nhận

1.


Sở Du lịch

0913.391.499

Trịnh Văn Hiếu - Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch, Thành viên Tổ giúp việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

2.


Sở Thông tin và Truyền thông

0914.102.255

Hùng Thị Giang Nam - Chánh Văn phòng

3.


Sở Công thương

0229.3891.335

Văn phòng Sở

4.


Sở Khoa học và Công nghệ

0229.3899.628

0914.512.223

Trịnh Thu Hoài - Phó Trưởng phòng Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

5.


Sở Y tế

0965.261.414


6.


Sở Kế hoạch và Đầu tư

0947.909.098

0229.3874.055

Lê Văn Đắc - Chánh Văn phòng Sở

7.


Sở Tài chính

0915.302.668

Nguyễn Thị Tú Linh - Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp

8.


Sở Xây dựng

0986.852.400

Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Sở

9.


Thanh tra tỉnh

0229.3871.144

Văn phòng Thanh tra tỉnh

10.


BQL các khu công nghiệp

0229.3887.216

Phòng Quản lý đầu tư

11.


Ban QLDA ĐTXD Công trình dân dụng và công nghiệp

0229.3891.416

Văn phòng Ban

12.


Sở Nội vụ

0229.3871.155

Văn phòng Sở

13.


Sở Giao thông Vận tải

0913.313.636

0229.3873.570

Hoàng Quốc Tuấn - Trưởng phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

14.


Sở Tư pháp

0229.3897.028

Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính

15.


Sở Giáo dục và Đào tạo

0229.3871.089

Văn phòng Sở

16.


Sở Văn hoá và Thể thao

0229.3880.470

Văn phòng Sở

17.


Sở Nông nghiệp & PTNT

0229.3899.076

0916.806.886

Nguyễn Ngọc Quyên

18.


Sở Lao động Thương binh

và Xã hội

0229.3874.943

Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

19.


Sở Tài nguyên và Môi trường

0914.413.209

Nguyễn Mạnh Thắng -Chánh Văn phòng Sở

20.


Đài PTTH tỉnh

0888.036.199

Văn phòng Đài PTTH tỉnh

 


21.


Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông

0914.274.379

0229.3862.888

Nguyễn Quốc Hiển - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG HUYỆN, THÀNH PHỐ

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Đầu mối tiếp nhận

1.


UBND huyện Hoa Lư

0982.128.158

Nguyễn Phi Hà - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

2.


UBND huyện Kim Sơn

0912.607.198

Trịnh Thị Thuý Nhuần - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

3.


UBND Thành phố Ninh Bình

0988.406.808

Đinh Vạn Vũ - Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

4.


UBND huyện Yên Mô

0904.091.701

Trần Quang Duẩn - Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng

5.


UBND Thành phố Tam Điệp

0229.3560.888

Văn phòng UBND Thành phố

6.


UBND huyện Yên Khánh

0986.347.494

Phạm Thị Thịnh - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

7.


UBND huyện Nho Quan

0904.000.696

Vũ Quý Dương - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

8.


UBND huyện Gia Viễn

0983.641.379

Đinh Văn Hưng - Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch