Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm 2018
Năm 2018


Kế hoạch số 14/KH-UBND v/v thực hiện Phòng chống mại dâm năm 2018.

Kế hoạch số 14/KH-UBND v/v  tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


Kế hoạch số 13/KH-UBND v/v tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

Kế hoạch số 12/KH-BCĐ v/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào " Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018.


Kế hoạch số 12/KH-UBND v/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Kế hoạch số 11/KH-UBND v/v công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Kế hoạch số 10/KH-UBND v/v đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020.


Kế hoạch số 09/KH-UBND v/v tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh ĐBSH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Kế hoạch số 08/KH-UBND v/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 21/1/2015 của BCSĐ UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 07/KH-UBND về công tác văn thư lưu trữ năm 2018.


Kế hoạch số 06/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018.

Kế hoạch số 04/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Kế hoạch số 03/KH-UBND về tổ chức một số hoạt động nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018.

Kế hoạch số 02/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình hành động của CP về công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH