Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ

  Danh sách các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Giai đoạn
Họ và tên Chức danh
Lĩnh vực phụ trách
1992 - 1996 Nguyễn Trọng Nội
Chánh Văn phòng  
1997 - 2002
Bùi Văn Thắng Chánh Văn phòng  

Nguyễn Tiến Thành Chánh Văn phòng  

Lê văn Dung
Chánh Văn phòng  

Đinh Thị Thúy Ngần Chánh Văn phòng  

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH