Danh sách các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

 

Giai đoạn
Họ và tên Chức danh
Lĩnh vực phụ trách
1992 - 1996  Nguyễn Trọng Nội
Chánh Văn phòng  
1997 - 2002
 Bùi Văn Thắng Chánh Văn phòng  

 Nguyễn Tiến Thành Chánh Văn phòng  

 Lê văn Dung
Chánh Văn phòng  

 Đinh Thị Thúy Ngần Chánh Văn phòng  

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH