LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH NINH BÌNH 

 

            

         Chánh Văn phòng

           Vũ Công Hoan

 


 
 Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng
Đặng Đức Tân Phạm Tuyết Ngọc Nguyễn Hải Riện Đặng Xuân Nguyên

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
Video Doanh nghiệp
Ninh Bình hội nhập và phát triển