BỘ MÁY LÃNH ĐẠO HUYỆN GIA VIỄN

STT
 
Họ và tên
 
 
Chức vụ
 
Điện thoại
1
Hoàng Mạnh Hùng
Chủ tịch UBND huyện
 
3
Đinh Văn Hiềng
Phó chủ tịch HĐND huyện
 
4
Đỗ Thị Bình
Phó chủ tịch UBND huyện
 
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH