BỘ MÁY LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

STT   

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Dương Đức Đằng

Chủ tịch UBND thành phố       

 

2

Hà Ngọc Triệu

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 
3

Vũ Thành Tôn

Phó Chủ tịch UBND thành   phố

 02293.771.901

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH