Uỷ ban nhân dân Thành phố Tam Điệp

    Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân Thành phố Tam Điệp 
    Địa chỉ         : Tổ 10B, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
    Điện thoại    : 0229.3864016    Fax               : 0229.3864017

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH