DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ

STT

 Họ và tên

 Chức vụ  

Điện thoại

1

Lâm Xuân Phương

 Giám đốc sở

02293.898 880

3

 Phạm Quốc Doanh

Phó Giám đốc Sở 02293.899 736

 4

 Lê Thị Lựu
 Phó Giám đốc Sở  

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH