BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ

STT

Họ và tên 

 Chức vụ  

Điện thoại

1

Vũ Văn Kiểm

Giám đốc Sở

 

2

Bùi Thị Khuyên

Phó Giám đốc Sở

 

3

Đỗ Văn Thông

Phó Giám đốc Sở

 

4

Phạm Thanh Toàn

Phó Giám đốc Sở

 0229.3891072

5

Đặng Thị Yến

Phó Giám đốc Sở

 0229.3896651

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH