Các phòng, ban

DANH SÁCH CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Cơ quan Sở

 

Phòng, ban

 

 

Trưởng, phó phòng

 

1   

Văn phòng Sở

Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Thị Tú Anh

Phùng T Đức Hạnh

2

 

Tổ chức cán bộ

 

Trịnh Viết Diện

3

 

Kế hoạch tổng hợp

 

Vũ Đức Minh

Tạ Thị Lan Hương

4

 

Tài chính kế toán

 

 

Nguyễn Khánh Châu

Nguyễn Thị Tươi

5

 

Nghiệp vụ Y

 

Nguyễn Thị Hường

Nguyễn Hùng Ngân

Bùi Thu Hà

6

 

Nghiệp vụ Dược

 

Bùi Văn Thịnh

Đào Thanh Bình

7

 

Quản lý hành nghề Y dược tư nhân

 

Hà Mạnh Chuyên

Đoàn Ngọc Quý

8

 

Thanh tra Sở

 

Ngô T. Thùy Dung

Phùng Văn Giang

 

2. Các đơn vị trực thuộc

I.      Chi cục

1.     Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

2.     Chi cục Dân số - KHHGĐ

II.    Bệnh viện tuyến tỉnh

1.     Bệnh viện Đa khoa tỉnh

2.     Bệnh viện Sản – Nhi

3.     Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

4.     Bệnh viện Tâm thần

5.     Bệnh viện Y học cổ truyền

6.     Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN

7.     Bệnh viện Mắt 

III.    Trung tâm tuyến tỉnh

1.     Trung tâm Y tế Dự phòng

2.     Trung tâm Da liễu

3.     Trung tâm kiểm nghiệm DP – MP

4.     Trung tâm truyền thông GDSK

5.     Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

6.     Trung tâm chăm sóc SKSS

7.     Trung tâm giám định Y khoa 

IV.   Bệnh viện tuyến huyện

1.     Bệnh viện đa khoa thị xã Tam Điệp

2.     Bệnh viện đa khoa huyện Yên Mô

3.     Bệnh viện đa khoa huyện Yên Khánh

4.     Bệnh viện đa khoa huyện Hoa Lư

5.     Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan

6.     Bệnh viện đa khoa huyện Gia Viễn

7.     Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn 

V.     Trung tâm Y tế tuyến huyện

1.     Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình

2.     Trung tâm Y tế thị xã Tam Điệp

3.     Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

4.     Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh

5.     Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

6.     Trung tâm Y tế huyện Nho Quan

7.     Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn

8.     Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH