BỘ MÁY LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên 

Chức vụ  

Điện thoại

Email

1

Trần Song Tùng

Giám đốc Sở

02293.896.199

tungts.tc@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Văn Tài

Phó Giám đốc Sở

02293.871.354

taipv.tc@ninhbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Oanh

Phó Giám đốc Sở

02293.873.379

oanhnt.tc@ninhbinh.gov.vn

4

Vũ Xuân Hiệp

Phó Giám đốc Sở

02293.887.993

hiepvx.tc@ninhbinh.gov.vn

5

Dương Đức Quân

Phó Giám đốc Sở

0915048439 

quandd.tc@ninhbinh.gov.vn


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH