SỞ NỘI VỤ NINH BÌNH

- Địa chỉ: Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

- Số điện thoại: 0229 3.896.225

- Fax: 0229 3.876.714

- Email: Snvnb@ninhbinh.gov.vn (hoặc Tiennvnb@yahoo.com.vn; Tiennvnb@gmail.com)


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH