LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Quang Ngọc

Trưởng ban

2

Nguyễn Mạnh Trường

Phó trưởng ban Thường trực

3

Nguyễn Toàn Thắng

Phó trưởng ban

4

Nguyễn Xuân Hải

Phó trưởng ban

5

Lê Mạnh Hùng

Phó trưởng ban

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH