LÃNH ĐẠO BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Mai Văn Tuất

Trưởng ban

2

Vũ Xuân Đang

Phó trưởng ban 

3

Lê Văn Kiên

Phó trưởng ban

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó trưởng ban

5

Dương Thị Hà

Chánh Văn phòng

6

Nguyễn Thị Nhân

Phó Chánh Văn phòng


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH