Đồng chí Nguyễn Thị Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

   
Đồng chí Trần Hồng Quảng
  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đồng chí Đinh Văn Điến
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
   

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH