BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNHCÔNG DÂN HỎI, CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

Suy nghĩ về một Chính phủ liêm chính

Đất nước đang đứng trước những thách thức to lớn khi hội nhập, đòi hỏi những động thái quyết liệt từ Chính phủ nhằm loại bỏ những thói quen, cách hành xử cũ dễ làm phát sinh tiêu cực. Quyết tâm xây...