LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 38, từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 tới ngày 23 tháng 9 năm 2018
Từ ngày 10/09/2018 tới ngày 16/09/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 17/09/2018
- Diễn tập thử Khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2018 (2 ngày)
Thứ ba
Ngày 18/09/2018
Thứ tư
Ngày 19/09/2018
- 8h, Phiên tiếp dân do Thường trực HĐND tỉnh chủ trì
- 8h30, Đại hội các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (Asosai), tại Mỹ Đình, Hà Nội
Thứ năm
Ngày 20/09/2018
- 8h, Giao ban UBND tỉnh
- 8h, Hội nghị tập huấn về công tác Dân vận do Ban Dân vận tỉnh tổ chức
- Hội nghị Ban chỉ đạo chương trình Nông thôn mới 
Thứ sáu
Ngày 21/09/2018
- Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- 8h, Hội nghị Trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại Công an tỉnh
- 8h, Hội nghị Trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018, tại Phòng họp trực tuyến Viettel Ninh Bình
- Giao ban Thường trực Tỉnh ủy
Thứ bảy
Ngày 22/09/2018
- Ngày hội “Thanh niên Ninh Bình với Văn hóa Giao thông năm 2018”
Chủ nhật
Ngày 23/09/2018
- Đoàn cán bộ, nhân viên Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Ninh Bình
Ghi chú: