LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 50, từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 tới ngày 16 tháng 12 năm 2018
Từ ngày 03/12/2018 tới ngày 09/12/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 10/12/2018
- Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV (3 ngày)
Thứ ba
Ngày 11/12/2018

- 14 Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình, tại tỉnh Hòa bình
- 17h Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam mời dự hội nghị: Đêm hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam năm 2018, tại Hà Nội
Thứ tư
Ngày 12/12/2018
- 8h, Phiên tiếp dân do Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì
- 8h, Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
- 14 Hội nghị bàn phương án di chuyển Công ty Lilamha
Thứ năm
Ngày 13/12/2018
- 8h, Hội nghị đánh giá 03 năm thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Hà Nội
- Giao ban UBND tỉnh
Thứ sáu
Ngày 14/12/2018
- 7h30, Giao ban Thường trực Tỉnh ủy
- 8h, Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo tồn Di sản năm 2018
- 14h, Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề năm 2019, tại Tỉnh ủy
Thứ bảy
Ngày 15/12/2018
Chủ nhật
Ngày 16/12/2018
Ghi chú: