2. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Tên quy trình:

CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ (SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ)

Thời gian thực hiện:

30 ngày

Loại quy trình:

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

Hướng dẫn thực hiện:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ trực tuyến trên website: www.sokhcn.ninhbinh.gov.vn. hoặc nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế tại cơ sở:

+ Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

+ Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện; trường hợp không cấp Giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức hoặc theo đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi qua đường bưu điện (số 23, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website: www.sokhcn.ninhbinh.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo biểu mẫu);

x

 

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (theo biểu mẫu);

x

 

3. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo biểu mẫu);

x

 

4. Báo cáo đánh giá an toàn (theo biểu mẫu);

Lưu ý: Các tài liệu kèm theo Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ gồm:

x

 

- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị X-quang

x

 

- Bản vẽ thiết kế xây dựng phòng đặt máy X-quang.

x

 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn.

 

x

- Bản sao nội quy an toàn bức xạ.

 

x

- Bản sao quy trình vận hành, sử dụng thiết bị X-quang

 

x

- Bản sao biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ.

 

x

- Bản sao biên bản kiểm định thiết bị X-quang do tổ chức được phép kiểm định thực hiện.

 

x

- Bản sao kế hoạch ứng phó sự cố.

 

x

5. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

 

x

6. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

 

x

7. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

 

x

8. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/2010/TT-BQLCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

 

x

9. Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài (nếu có).

x

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

e. Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định cấp giấy phép:

+ Thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/1 thiết bị

+ Hệ thiết bị PET/CT: 16.00.000 đồng/1 thiết bị

* Lưu ý: Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị cấp giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau:

- Đối với giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu theo quy định trên;

- Đối với giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu theo quy định trên;

 - Đối với giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức theo quy định trên.

f) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

g) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (mẫu kèm theo).

Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ (mẫukèm theo).

Phiếu khai báo thiết bị X-quang (mẫu kèm theo).

- Báo cáo đánh giá an toàn (mẫu kèm theo).


 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn