Chọn lọc và xây dựng thành công mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng DQ11 tại tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Chọn lọc và xây dựng thành công mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng DQ11 tại tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Văn Tĩnh.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Chọn lọc thành công giống lúa thuần chất lượng DQ11.

- Xây dựng thành công mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng DQ11 tại 03 huyện Yên Khánh, Hoa Lư và huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình năng suất vụ xuân đạt 62-65 tạ/ha, vụ mùa đạt 60-62 tạ/ha.

- Hoàn thiện quy trình hướng dẫn kỹ thuật thâm canh sản xuất lúa DQ11 phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Nội dung 1: Chọn lọc các dòng lúa thuần DQ 11.

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng DQ 11.

- Nội dung 3: Đánh giá kết quả, tuyên truyền và nhân rộng mô hình.

- Nội dung 4: Hoàn thiện Quy trình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa DQ11 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát.

- Phương pháp thống kê thực nghiệm.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp chuyên gia.

7. Kết quả dự kiến:

- Chọn lọc thành công giống lúa thuần chất lượng DQ11 thích nghi với điều kiện sinh thái của tỉnh Ninh Bình.

- Quy trình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống lúa thuần DQ11.

- Mô hình  trình diễn đạt năng suất, vụ Xuân 62- 65 tạ/ha; vụ Mùa 60 - 62 tạ/ha.

- Báo cáo kết quả đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Năm 2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Năm 2018.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn