Xây dựng mô hình thâm canh cây ngưu tất và cây huyền sâm theo hướng tiêu chuẩn GACP trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình thâm canh cây ngưu tất và cây huyền sâm theo hướng tiêu chuẩn GACP trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Trách nhiện hữu hạn Dược phẩm, Dược liệu MD&T.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Dược sỹ. Đặng Minh Đạo.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình thâm canh 03 ha cây ngưu tất đạt năng suất 03 tấn củ khô/ha, 02 ha cây huyền sâm đạt năng suất 2,5 tấn củ khô/ha tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây ngưu tất, huyền sâm phù hợp với điều kiện huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

* Nội dung chính:

- Nội dung 1: Điều tra, khảo sát chọn hộ, chọn điểm xây dựng mô hình.

- Nội dung 2. Xây dựng mô hình thâm canh sản xuất cây thuốc Ngưu tất và cây Huyền sâm.

- Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả kinh tế; tuyên truyền, mở rộng mô hình.

- Nội dung 4: Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản và sơ chế cây thuốc Ngưu tất và cây Huyền sâm.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp khảo sát.

- Phương pháp thống kê thực nghiệm.

- Phương pháp phân tích tổng hợp.

- Phương pháp hội thảo.

- Phương pháp chuyên gia.

- Phương pháp chế biến.

- Phương pháp bảo quản và vận chuyển.

7. Kết quả dự kiến:

- 09 tấn củ khô ngưu tất và 05 tấn củ khô huyền sâm.

- Quy trình sản xuất cây ngưu tất.

- Quy trình sản xuất cây huyền sâm.

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Năm 2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Năm 2018.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn