Chọn lọc ổn định dòng gà lai giữa gà rừng tai đỏ với gà ri vàng rơm và xây dựng mô hình chăn nuôi gà sinh sản, gà thương phẩm tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

1. Tên nhiệm vụ: Chọn lọc ổn định dòng gà lai giữa gà rừng tai đỏ với gà ri vàng rơm và xây dựng mô hình chăn nuôi gà sinh sản, gà thương phẩm tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ Trang Ninh.    

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trương Đức Nghĩa.            

4. Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Lựa chọn được đàn gà lai thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3 giữa gà rừng tai đỏ Cúc Phương và gà ri vàng rơm, tiến tới xây dựng thương hiệu gà Cúc Phương.

- Xây dựng được quy trình chọn tạo, tiêu chí chọn lọc dònglai.

- Xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình sản xuất giống, nuôi thương phẩm.

* Nội dung chính:

- Nội dung 01: Lựa chọn nguyên liệu cho chương trình tự giao.

- Nội dung 02: Chọn tạo tự giao thế hệ đàn gà có 75% gen rừng và 25% gen gà ri thế hệ 1.

- Nội dung 03: Chọn tạo tự giao thế hệ đàn gà có 75% gen rừng và 25% gen gà ri thế hệ 2.

- Nội dung 04: Chọn tạo tự giao thế hệ đàn gà có 75% gen rừng và 25% gen gà ri  thế hệ 3.

- Nội dung 05: Xây dựng quy trình chọn tạo gà lai giữa gà rừng tai đỏ với gà ri vàng rơm và tiêu chí chọn lọc.

- Nội dung 06: Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà lai.

- Nội dung 07: Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp lựa chọn nguyên liệu cho chương trình tự giao.

- Phương pháp thực nghiệm

- Phương pháp đánh giá, thống kê

- Phương pháp chuyên gia

7. Kết quả dự kiến:

- Đàn gà lai thế hệ 3 sinh sản: 200 mái

- Đàn gà lai thế hệ 3 thương phẩm: 1.600 con

- Tiêu chí chọn lọc gà lai.

- Quy trình chọn lọc gà lai.

- Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà lai.

- Quy trình thú y, vệ sinh và phòng bệnh cho gà lai.

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

8. Thời gian bắt đầu dự kiến: Năm 2017

Thời gian kết thúc dự kiến: Năm 2019.

 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn