Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8
Chiều ngày 30/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TM
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TM

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong tháng 8, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là: BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết (lần 2) của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển thành phố Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Ban hành Đề án thành lập Bộ phận tham mưu, giúp việc cho huyện ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị tại các đảng bộ trực thuộc.

Trong công tác xây dựng Đảng, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận.

Nổi bật là chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của BTV Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay”.

Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể, hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, xây dựng NTM.

BTV Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, đặc biệt là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng...

Trên lĩnh vực kinh tế, các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu; quan tâm tới công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực cho các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 3.746 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước đạt 4.344,6 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 63,2 triệu USD. Trong tháng, số khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 366,9 nghìn lượt; lũy kế 8 tháng ước đạt 5,8 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về văn hóa- xã hội, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện hiệu quả; an sinh xã hội được đảm bảo…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, đề ra các giải pháp nhiệm vụ công tác tháng 9; những khó khăn, tồn tại trong thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, địa phương.

Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu.

Đồng chí nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong tháng 8 và đề nghị trong tháng 9, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như trong dự thảo báo cáo nêu, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung.

Đó là lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 140 của BTV Tỉnh ủy, trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM tại các xã đặc thù theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu các cấp ủy quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức thực hiện và chất lượng ban hành các Nghị quyết, kế hoạch; công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục nâng cao hơn nữa tới công tác dân vận chính quyền và hoạt động của hệ thống dân vận các cấp.

Về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, đồng chí đề nghị các địa phương lưu ý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch thu hút các nhà đầu tư.

Cùng với đó, rà soát, xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, nhất là các dự án đầu tư chưa tuân thủ các thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và các dự án lớn trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2017. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy có cơ chế tạo điều kiện hỗ trợ cho huyện Yên Khánh hoàn thành xây dựng NTM.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; nâng cao trách nhiệm, chất lượng lực lượng điều tra viên hình sự cấp huyện.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, giải quyết nguyện vọng chính đáng của công dân và đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giải đáp các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, địa phương.

Nguồn: Báo Ninh Bình

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn