Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

1. Tên đề tài: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình trồng Rong câu chỉ vàng (Gracilaria tenuistipitata) trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí: 785,22 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách SNKH: 525 triệu đồng

- Nguồn khác: 260,22 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện:  Năm 2017-2018

4. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính đề tài khoa học và công nghệ:

Số

TT

Họ và tên

Học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thu Hương

Thạc sỹ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

2

Đinh Thị Lan

Thạc sỹ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

3

Trịnh Đình Thể

Thạc sỹ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

4

Nguyễn Khoa Đăng

Thạc sỹ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

5

Đinh Công Chiến

Cử nhân

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

6

Hoàng Trung Kiên

KTV

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

7

 Nguyễn Thị Dung

Cử nhân

Sở KH&CN Ninh Bình

8

Ngô Văn Nhương

Tiến sỹ

Sở KH&CN Ninh Bình

9

Đỗ Hùng Sơn

Thạc sỹ

UBND huyện Kim Sơn


6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: 04/4/2018

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ

7.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

- Rong câu chỉ vàng tươi: 657,9 tấn

- Quy trình sản xuất Rong câu chỉ vàng tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo tuyên truyền hiệu quả mô hình trồng Rong câu chỉ vàng trên địa bàn huyện Kim Sơn đăng trên Báo Ninh Bình.

- Chuyên mục KHCN tuyên truyền hiệu quả mô hình trồng Rong câu chỉ vàng trên địa bàn huyện Kim Sơn trên Đài PTTH Ninh Bình

7.2. Những đóng góp mới của đề tài:

Hiện nay khi kết thúc vụ sản xuất, toàn bộ diện tích đầm nuôi người dân trên địa bàn huyện Kim Sơn để cho rong câu mọc tự nhiên, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch vì vậy rong câu cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Việc trồng rong câu chỉ vàng theo quy trình kỹ thuật mới từ khâu chọn giống, rải giống, chăm sóc cho đến khâu cuối cùng là thu hoạch cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn rất nhiều so với hình thức quảng canh chỉ để rong mọc tự nhiên góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

7. 3. Về hiệu quả của đề tài:

- Hiệu quả kinh tế: Mô hình trồng Rong câu chỉ vàng sau khi trừ chi phí cho thu lãi 37,55 triệu đồng/ha/vụ.

- Hiệu quả xã hội:

+ Góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sản phẩm mô hình đáp ứng được nhu cầu lớn về rong câu trong công nghiệp chế biến thực phẩm, y dược và công nghệ sinh học.

+ Áp dụng quy trình kỹ thuật mới trong việc nuôi trồng luân canh Rong câu chỉ vàng góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng của Rong câu chỉ vàng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các tư liệu về giống, quy trình kỹ thuật giúp cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, bà con nông dân vận dụng vào sản xuất nâng cao hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn