No title... No title... No title... No title...
       
Useful phone numbers
Hotline Ninh Binh Assistance Center: 02293.886.068 (24/24h)
Trang An Tourism Complex
Operation Manager: 0983.329.767
Trang An Police Unit: 02293.502.121
Trang An Assistance Center: 02293.886.068
Tam Coc – Bich Dong Pagoda
Operation Manager: 0912.039.740 (Mr. Thành)
Tam Cốc Police Unit: 02293.618.109
Tam Cốc – Bích Động Assistance Center: 02293.886.068
Bai Dinh Pagoda
Operation Manager: 0913.391.465 (Mr. Thành)
Gia Sinh Police Unit: 02293.868.709
Health & Safe: 0979.311.222 (Mr. Hiên)
Bái Đính Assistance Center: 02293.886.068
Cuc Phuong National Park
Operation Manager: 0915.666.916
Nho Quan Police Unit: 02293.868.007
Nho Quan General Hospital: 02293.866.081
Van Long Eco Tourism
Vân Long Operation Manager: 0915.431.058 (Mr. Quang)
Gia Viễn Police Unit: 02293.868.018
General Hospital : 02293.640.307
Nhà thờ đá Phát Diệm – Phat Diem Church
Phát Diệm Police Unit: 01657.528.848
Kim Sơn Hospital : 02293.724.824
Thạch Bích - Thung Nắng – Sunshine Valley
Vice Operation Manager: 0974.918.449 (Mr. Nhuận)
Tam Cốc – Bích Động Police Unit: 02293.618.109

Bài viết cùng chuyên mục
NINH BINH DEPARTMENT OF TOURISM
License No: 09/GP-TTĐT by Ninh Binh Department of Information and Communication issued on 20/02/2017
Responsible: Mr. Hoàng Thanh Phong - Vice Director of Ninh Binh Department Of Tourism
Add: No 06, Trang An street - Dong Thanh ward - Ninh Binh city - Ninh Binh province
Tel: (84-229).3 871.263, Fax: (84-229).3 871.263, Email:sodulich@ninhbinh.gov.vn
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn