No title... No title... No title... No title...
       
Restaurants at Ninh Binh city
Nhà hàng Vạn Bảo Ngọc/Van Bao Ngoc restaurant
Địa chỉ (Add): Số 86 (No), đường Lương Văn Tụy (road), p.Tân Thành (ward)
Điện thoại/Tel: 02293.551.888
Website: vanbaongoc.com.vn
Nhà hàng Đại Thắng/ Dai Thang restaurant
Địa chỉ (Add): khu Quảng Trường 2 (2nd Square, p.Ninh Khánh (ward)
Điện thoại/Tel: 01669.769.766
Website: nhahangdaithang.com
Nhà hàng Trâu Vàng/Trau Vang restaurant
Địa chỉ (Add): số 283 (No), đường Trần Hưng Đạo (road), p. Tân Thành (ward)
Điện thoại/Tel: 02293.884.598
Nhà hàng Hương Mai/Huong Mai restaurant
Địa chỉ (Add): đường Trần Hưng Đạo (road), p.Tân Thành (ward)
Điện thoại/Tel: 02293.871.351
Nhà hàng Đất Sét/ Dat Set restaurant
Địa chỉ (Add): đường Đào Duy Từ (road), p. Đông Thành (ward)
Điện thoại/Tel: 02293.891.468.
Nhà hàng Lương Dê 289/ Luong De 289 restaurant
Địa chỉ (Add): số 15 (No), phố Tân Trung (street), p. Tân Thành (ward)
Điện thoại/Tel: 0916.266.262

NINH BINH DEPARTMENT OF TOURISM
License No: 09/GP-TTĐT by Ninh Binh Department of Information and Communication issued on 20/02/2017
Responsible: Mr. Hoàng Thanh Phong - Vice Director of Ninh Binh Department Of Tourism
Add: No 06, Trang An street - Dong Thanh ward - Ninh Binh city - Ninh Binh province
Tel: (84-229).3 871.263, Fax: (84-229).3 871.263, Email:sodulich@ninhbinh.gov.vn
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn