No title... No title... No title... No title...
       
Restaurants in Van Long - Cuc Phương area
Nhà hàng nhà sàn Vân Long/ Van Long cottage restaurant
Địa chỉ (Add): xã Gia Vân (commune), huyện Gia Viễn (district)
Điện thoại/Tel: 02293.641.248. 
Website: ninhbinhtourist.com.vn
Nhà hàng Lúa Vàng/ Lua Vang restaurant
Địa chỉ (Add): đường Vân Long (road), xã Gia Vân (commune), huyện Gia Viễn (district)
Điện thoại/Tel: 02293.658.585
Nhà hàng vườn quốc gia Cúc Phương
Cuc Phuong national park restaurant
Địa chỉ (Add): xã Cúc Phương (commune), huyện Nho Quan (district)
Điện thoại/Tel: 02293.848.006. 
Website: www.cucphuongtourism.com


NINH BINH DEPARTMENT OF TOURISM
License No: 09/GP-TTĐT by Ninh Binh Department of Information and Communication issued on 20/02/2017
Responsible: Mr. Hoàng Thanh Phong - Vice Director of Ninh Binh Department Of Tourism
Add: No 06, Trang An street - Dong Thanh ward - Ninh Binh city - Ninh Binh province
Tel: (84-229).3 871.263, Fax: (84-229).3 871.263, Email:sodulich@ninhbinh.gov.vn
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn