No title... No title... No title... No title... No title...Hội nghị thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030
Sáng 27/02, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030 tổ chức hội nghị thẩm định Dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.
Sáng 27/02, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030 tổ chức hội nghị thẩm định Dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.
Sáng 27/02, Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030 tổ chức hội nghị thẩm định Dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có các thành viên Hội đồng thẩm định; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị, ảnh: Xuân Lâm
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030 được tỉnh giao cho Sở Du lịch làm chủ đầu tư và Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị tư vấn. Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030 thực hiện nhằm cụ thể hóa và để phù hợp với chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2011 – 2020.
Mục tiêu của Quy hoạch là nghiên cứu xây dựng định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch Ninh Bình, đưa Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước và ngành du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo động lực để thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.
Với mục tiêu cụ thể là đến năm 2020 thu hút 1,0 triệu lượt khách du lịch quốc tế (trong đó có 200 nghìn lượt khách lưu trú) và 7,0 triệu lượt khách du lịch nội địa (trong đó có 1,05 triệu lượt khách lưu trú); Năm 2025 thu hút 1,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế (trong đó có 500 nghìn lượt khách lưu trú) và 9,0 triệu lượt khách du lịch nội địa (trong đó có 2,25 triệu lượt khách lưu trú); Năm 2030 thu hút 2,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế (trong đó có 0,9 triệu lượt khách lưu trú) và 11,2 triệu lượt khách du lịch nội địa (trong đó có 3,9 triệu lượt khách lưu trú).
Dự án Quy hoạch đã tập trung đánh giá hiện trạng phát triển Du lịch của tỉnh trong thời gian qua và đưa ra các định hướng, giải pháp phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến các định hướng phát triển du lịch, không gian phát triển du lịch, vấn đề hạ tầng du lịch, sản phẩm phục vụ du lịch, cũng như vấn đề bảo vệ môi trường du lịch…
Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý bổ sung vào Quy hoạch thêm phần bản sắc văn hóa dân tộc Mường, quy hoạch công viên động vật hoang dã quốc gia Ninh Bình, hệ thống các công trình giao thông du lịch nội tỉnh, quy hoạch phát triển du lịch gắn với quy hoạch phát triển đô thị, ….

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đánh giá cao Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng 2030. Bản Quy hoạch được xây dựng khá công phu, đầy đủ, đề xuất được nhiều giải pháp mới có tính đột phá trong phát triển Du lịch của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định, đây là Quy hoạch rất quan trọng, Du lịch là định hướng lớn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo, do vậy đơn vị tư vấn cần cập nhật các văn bản pháp lý có liên quan, nhất là các văn bản dưới luật, các chính sách, các Quyết định, Nghị quyết liên quan của tỉnh, các Quy hoạch của các ngành, lĩnh vực của tỉnh, của Trung ương có tác động đến phát triển Du lịch.
Đồng thời đánh giá sâu hơn thực trạng phát triển Du lịch Ninh Bình trong thời gian qua, chỉ ra những bất cập, những điểm không còn phù hợp trong tình hình mới để đưa ra giải pháp cụ thể, sát thực tế và có hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị tư vấn xác định rõ thêm các vấn đề: các sản phẩm phục vụ du lịch, đặc biệt là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Ninh Bình; các lĩnh vực, dự án đầu tư; vấn đề kêu gọi đầu tư cho phát triển du lịch; trách nhiệm của các cấp, các sở, ngành và sự phối kết hợp trong thực hiện Quy hoạch…và làm rõ thêm các giải pháp liên quan các loại hình du lịch, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực.
Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, bổ sung và hoàn thiện bản Quy hoạch, trong đó nêu bật các vấn đề chính, những nét đặc sắc về phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình. Giao sở Du lịch phối hợp với các ngành tập hợp văn bản tài liệu, các dự án có liên quan, chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu nghiêm túc, hoàn thiện bản Quy hoạch, sớm trình UBND tỉnh.
Minh Đường
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.