No title... No title... No title... No title... No title...Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
TÊN THỦ TỤC Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

- Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, 06 Tràng An, Đông Thành, Ninh Bình.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện(theo mẫu);

- Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phòng Quản lý Du lịch.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã được Tổng Cục Du lịch hoặc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép thành lập VPĐD tại Ninh Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép.             

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài được gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau:

- Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp theo pháp luật nơi doanh nghiệp thành lập;

- Không vi phạm các điều cấm quy định trong Luật Du lịch và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong Thời gian hoạt động tại Việt Nam;

- Trong Thời hạn 30 ngày trước khi Giấy phép Văn phòng đại diện hết hạn, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị gia hạn giấy phép tới Sở Du lịch Hà Nội.

Lệ phí(Nếu có)

1.500.000 đồng/giấy phép 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Mẫu 30 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Tải mẫu đơn 30

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

-  Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày  04/01/2012 của Chính phủ quy định về  sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc ãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012.

Văn bản mới

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỨC CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
Giấy phép số: 09/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 20/02/2017. 
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Thanh Phong - Phó giám đốc Sở Du Lịch Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 06, Đường Tràng An - Phường Đông Thành - Tp. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3871.263 Fax: 0229.3871.263, Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn.
Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn.