Cơ quan ban hành
Văn bản mới
QĐ v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Gia Viễn
Số ký hiệu văn bản 284/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2018
Ngày hiệu lực 02/02/2018
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Huyện Gia Viễn
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 284_20180202083741393390.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH